Kontexty vyučovania literatúry (Možnosti anglicko-slovenského inšpirovania)

prof. PhDr. Eva Vitézová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253