Kooperatívne formy vo vyučovaní cudzích jazykov

Mgr. Ľubica  Korečková, MPC Košice, ID Výzvy2017-547;  Abtrakt: Workshop je určený pre učiteľov cudzích jazykov, ktorí sa snažia uplatňovať vo vyučovaní spoluprácu žiakov v rôznych formách. Workshop si kladie za cieľ poukázať na rozdiely medzi tradičným skupinovým a kooperatívnym vyučovaním, poukážeme na pozitívny efekt kooperatívnych foriem v edukácii cudzieho jazyka na rozvoj kľúčových kompetencií. V praktickej časti worhshopu budú mať učitelia možnosť vymeniť si skúsenosti z vytvárania pracovných skupín a vyskúšajú si aplikáciu vybraných kooperatívnych foriem pri práci s cudzojazyčným textom a pri rozvoji komunikačných zručností žiakov. Workshop je vedený v slovenskom, príp. nemeckom jazyku.

Kľúčové slová: skupinové verzus kooperatívne vyučovanie, rozvoj kľúčových kompetencií, vytváranie pracovných skupín, skupinové roly, podmienky kooperatívneho vyučovania, metódy kooperatívneho vyučovania

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253