KRAMECOVÁ Nina: Názory, skúsenosti a postoje budúcich učiteľov angličtiny k štúdiu v prostredí LMS Moodle.

Hlavným cieľom príspevku je predstaviť názory, skúsenosti a postoje študentov z rôznych slovenských univerzít k využívaniu LMS Moodle. Na dosiahnutie tohto cieľa sme realizovali výskum formou anonymného online dotazníka. Informácie získané z nášho výskumu ukazujú, že napriek vysokej popularite a spoľahlivosti e-learningu a systémom s ním spojeným, študenti preferujú kombinovanú metódu vyučovania (prednášky + Moodle) a považujú ju za najefektívnejšiu. Najmenej preferovanou metódou je výučba výhradne cez LMS Moodle. Ako najväčšia výhoda bola považovaná ľahká dostupnosť tohto portálu. Naopak. Najväčšia nevýhoda bola absencia kontaktu s učiteľmi a spolužiakmi. Väčšina opýtaných študentov má dobré skúsenosti s využívaním LMS Moodle vo výučbe anglického jazyka ako aj vo výučbe učiteľstva angličtiny. Študenti súhlasili, že LMS Moodle je prínosné v ich štúdiu a napomáha k dosiahnutiu lepších výsledkov.

Kľúčové slová: e-learning, CALL, LMS, Moodle, vzdelanie, učiteľ, študent, názory, postoje, skúsenosti

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253