Learning through visual tools (workshop)

Daniela Krajňáková, Macmillan Education, ID Výzvy2017-551;       Abstract: A beautifully illustrated reading text sparks desire for reading and evokes curiosity that helps to build students´ confidence in reading longer texts. In other words illustrations help to develop reading literacy, critical thinking and encourage students to express personal opinion on what they read. This practical workshop will show you how to motivate children to read, which after all leads towards better communication.

 

 

Učenie prostredníctvom vizuálnych podnetov

Nádherne ilustrované texty podnecujú lásku k čítaniu, prebúdzajú v čitateľovi zvedavosť a budujú u študentov sebaistotu pri čítaní dlhších textov. Ilustrácie teda napomáhajú pri rozvoji čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia a povzbudzujú študentov vyjadriť svoj postoj a názory. Tento praktický workshop vám ukáže ako motivovať deti k čítaniu, ktoré ich posunie do plynulej komunikácie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253