LIŠČÁKOVÁ, Margita: Inovatívna doba – využitie nových technológií vo vyučovaní literatúry.

Príspevok sa zaoberá používaním digitálnych technológií a úlohou využitia digitálnych nástrojov pri výučbe anglickej literatúry v nižších ročníkoch žiakov druhého stupňa pomocou extenzívneho čítania kníh zo série Graded readers pre začiatočníkov. V súčasnej dobe je čítanie pomocou digitálnych technológií veľmi populárne a vyučovanie literatúry prostredníctvom použitia digitálnych nástrojov je atraktívnejšie v porovnaní s tradičnými knihami. V práci navrhujeme používanie rôznych digitálnych nástrojov (napr. audio knihy, generátory a digitálne slovníky), ktoré prinášajú učiteľom a žiakom veľa zmien v tradičnom vyučovaní. Práca s digitálnymi nástrojmi je motivujúca a pomáha žiakom pracovať s knihami, ktoré čítajú netradičným spôsobom. Čítaním si zlepšujú čitateľskú gramotnosť, plynulosť čítania, slovnú zásobu a komunikačné schopnosti. Používaním digitálnych technológií a nástrojov si zlepšujú aj svoje digitálne zručnosti, bez ktorých sa v dnešnej dobe nezaobídeme.Cieľom výskumu bolo zistiť, aký je vplyv digitálnych nástrojov na rozvoj čítania a lepšieho porozumenia textov u mladších žiakov druhého stupňa základnej školy. Realizovaný akčný výskum potvrdil, že vyučovanie literatúry podporované používaním počítačov je vhodnou metódou a mala pozitívny efekt na žiakov.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253