Matej Bel – popularizátor Slovenska (poster)

doc. PhDr. Erika Juríková, PhD. Trnavská univerzita, ID Výzvy2017-603;  Anotácia: Historicko-zemepisné dielo Mateja Bela o uhorských stoliciach z prvej polovice 18. storočia zahŕňa aj územia z dnešného územia Slovenska. Edíciou jeho textu a slovenským prekladom, ktorý postupne prináša slovenskému čitateľovi Kysucké múzeum v spolupráci s Trnavskou univerzitou, sa odkrýva celá škála možností využitia tohto jedinečného textu. Vďaka opisu histórie, kultúry i prírodných krás našej krajiny sa priam núka jeho didaktické využitie na hodinách dejepisu, zemepisu, vlastivedy, slovenčiny i cudzích jazykov, a to na všetkých stupňoch škôl.

Kľúčové slová: osvietenstvo – Matej Bel – latinčina – 18. storočie – kultúrne dedičstvo

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253