MELIŠ, Tomáš: GAMIFIKÁCIA VO VYUČOVANÍ ANGLIČTINY AKO CUDZIEHO JAZYKA

Oblasť gamifikácie je veľmi zaujímavá, má v sebe potenciál zmeniť doterajšie vzdelávanie cudzích jazykov do takej formy, aby boli pre študentov zaujímavejšie, hravejšie. Cieľom príspevku je predstaviť názory, postoje a preferencie študentov anglického cudzieho jazyka na konkrétne aspekty počítačových hier a jazykových aplikácií. Druhotne identifikuje postoje študentov ku gamifikácii v TEFL (výučba angličtiny ako cudzieho jazyka) a porovnáva ich medzi slovenskými a zahraničnými študentmi anglického jazyka. Z analýzy dát bolo zistené, že jedinci preferujú najviac herné žánre, zameriavajúce sa na: činnosť, určitú akciu – pri ktorej je potrebná koordinácia s tímom, na dej – ústredným bodom je príbeh, a simulácie – simulovanie nejakej činnosti z reálneho života. Najobľúbenejšia hra podľa prieskumu vyšiel Minecraft – ktorý po zistenia má v súčasnosti aj edukačnú verziu. Najpreferovanejšou platformou sa stali počítač a mobilný telefón s jednoduchým používateľským prostredím. Ukázalo sa, že jazykové aplikácie sú pre jedincov nie veľmi atraktívne, pričom v sebe taktiež obsahujú herné prvky.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253