Mimočítankové čítanie v súčasnej škole

Eva Vitézová, University of Trnava, Slovakia;      Abstract: Mimočítankové čítanie ako legitímna súčasť predmetu slovenský jazyk a literatúra.  Jeho úloha v zdokonaľovaní čítania a vytvárania vzťahu ku knihám. Úrovne a kvalita mimočítankového čítania. Klasifikácia podľa kritérií (forma, resp. participácia školy ako facilitátora). Spoločné a individuálne čítanie. Fázy mimočítankového čítania. Metodika výberu vhodných kníh, úskalia a ťažkosti pri ich zaraďovaní do čitateľského priestoru. Výber podľa žánrovo-tematických oblastí. Návrh repertoáru kníh odporúčaných na mimočítankové čítanie. Práca s knihami základného čítania. Mimočítankové čítanie a súčasná školská prax.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253