Možnosti individualizace a vnitřní diferenciace ve výuce německého jazyka u skupin žáků s odlišným mateřským jazykem

Česká republika, ID Výzvy2016-437;     Příspěvek se zabývá problematikou výuky cizích jazyků (s důrazem na jazyk německý) ve skupinách žáků s odlišným mateřským jazykem. Výuka žáků-cizinců se v posledních letech stává problémem, pro jehož řešení je třeba hledat nové metody, které umožní efektivní integraci těchto žáků. Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného šetření zaměřeného na možnosti individualizace a vnitřní diferenciace ve skupinách se žáky s odlišnými mateřskými jazyky. Uvedené zkoumání přímo navazuje na již publikovaná výzkumná šetření v této oblasti s cílem vytvoření platformy, nabízející možnosti zefektivnění výuky cizích jazyků v podmínkách současných společenských změn.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253