Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií u detí zo sociálne slabšieho prostredia

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, ID Výzvy2017-518;    Abstrakt: Deti zo sociálne slabšieho prostredia, z marginalizovaného jazykového prostredia, často nedosahujú v škole dostatočné úspechy, čo vedie k následnej demotivácií k osvojovaniu si potrebného učiva. V rámci prieskumu bolo 40 rómskych detí prvého ročníka požiadaných o rozprávanie a prerozprávanie príbehov Mačka a Vtáčik (test MAIN) v slovenskom jazyku.  Lingvistické dáta 80 príbehov boli zaznamenané na zvukovom nosiči, transkribované a analyzované z hľadiska makro- a mikroštruktúry narácie. Boli porovnané schopnosti detí pri rozprávaní a prerozprávaní príbehu, pričom v priemere deti lepšie prerozprávali príbeh, ako ho samostatne rozprávali. Autorka sa zamýšľa nad možnosťami zlepšenia naratívnych a rečových kompetencií týchto detí a prezentuje prebiehajúci projekt KEGA: Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia.

Kľúčové slová: naratívne kompetencie, rozprávanie, prerozprávanie,

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253