Načo nám je dnes latinčina? Informácie a podnety, ako spestriť a obohatiť hodiny slovenčiny, angličtiny či iných živých jazykov

doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, ID Výzvy 2017-546;    Abstrakt: Cieľom príspevku je predstaviť ďalší život mŕtveho jazyka, latinčiny, v rôznych jazykových, komunikačných a kultúrnych prostrediach. Dôraz sa kladie na význam a praktické využitie vedomostí z latinčiny vo výučbe slovenčiny, ale aj iných živých jazykov.

Príspevok sa zacieli na dve oblasti – akademickú a popularizačnú. V akademickej časti priblíži, ako výrazne sa na gramatickej stavbe a slovnej zásobe slovenčiny podpísalo stáročné historické spolužitie latinskej a domácej kultúry a ako napr. vďaka internacionalizmom toto spolužitie pokračuje. Učiteľom angličtiny zas analýzou ukážok hovorového a odborného anglického textu doloží proklamovanú 50 resp. 90%-nú prítomnosť lexikálnych jednotiek latinského pôvodu v angličtine, učiteľom románskych jazykov predstaví, ako ľahko si možno odvodiť význam talianskych či francúzskych slov z latinčiny a naopak. V popularizačnej časti sa prezentácia zameria na formy kreatívneho využitia poznatkov o latinčine a dejinách jazykov vo vyučovacom procese a ukáže, ako latinčina rezonuje v popkultúre. Poradí, ako sa nezosmiešniť nesprávnym používaním okrídlených výrokov či nezničiť si povrch tela vytetovaním gramaticky chybných latinských citátov.

Kľúčové slová: latinčina, slovenčina, angličtina, románske jazyky, praktické využitie

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253