Nad jazykom a významom stredovekých legiend (Infantilizácia či nepochopenie?)

Doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., UKF v Nitre, ID Výzvy2017-596;    Anotácia: V súčasnosti sa deťom dostáva do rúk len veľmi málo textov starších období. Tieto texty sú pre mladých percipientov nepochopiteľné a ťažko čitateľné predovšetkým preto, lebo ich jazyk je jazykom symbolickým, religióznym a zastaraným. Predsa však tieto texty majú nesmiernu literárnu a historickú hodnotu. Príspevok sa bude zaoberať otázkou, či stredoveká legenda v dnešnej dobe je len infantilným torzom pôvodného umeleckého textu alebo si zachováva svoje skutočné posolstvo. 

Kľúčové slová legenda, žáner, semiotika, porozumenie, symbolický jazyk

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253