Nebojte se CLILu! (workshop)

Česká republika, ID Výzva2016-561;      Workshop je zaměřen na učitele, kteří mají s CLILem jen malé zkušenosti, vítáni jsou i zkušenější učitelé. Ti mohou ovládat různé cizí jazyky, neboť workshop bude probíhat v češtině, ukázky budou v jazyce německém, ojediněle anglickém. V úvodu budou učitelé seznámeni s metodou CLIL a hlavně s jeho možnostmi. Zamyslíme se nad výhodami i problémy, které s sebou CLIL přináší. Kombinuje totiž metody výuky jazyka a nejazykového předmětu. Už jen tento fakt skýtá mnoho možností, jak učivo žákům zprostředkovat. Žáci více komunikují, protože jsou nuceni si ujasňovat pojmy, provádět zpětnou vazbu a sebereflexi. Důležitým předpokladem pro úspěšnou výuku metodou CLIL je zájem (především ze strany učitele a žáka, ale i vedení školy a rodičů), velká chuť pracovat jinak, zábavněji a také schopnost vydržet počáteční větší nasazení. Vyučující nemusejí mít strach z celé hodiny vedené v cizím jazyce, naopak mohou začít krátkými aktivitami, tzv. jazykovými sprchami, a následně delšími vsuvkami. V poslední části workshopu si ukážeme praktické příklady aktivit z různých předmětů. V případě dostatku času si učitelé sami zkusí připravit pracovní list dle svého zaměření.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253