Nebojte se CLILu! (workshop)

Česká republika, ID Výzva2016-561;      Workshop je zaměřen na učitele, kteří mají s CLILem jen malé zkušenosti, vítáni jsou i zkušenější učitelé. Ti mohou ovládat různé cizí jazyky, neboť workshop bude probíhat v češtině, ukázky budou v jazyce německém, ojediněle anglickém. V úvodu budou učitelé seznámeni s metodou CLIL a hlavně s jeho možnostmi. Zamyslíme se nad výhodami i problémy, které s sebou CLIL přináší. Kombinuje totiž metody výuky jazyka a nejazykového předmětu. Už jen tento fakt skýtá mnoho možností, jak učivo žákům zprostředkovat. Žáci více komunikují, protože jsou nuceni si ujasňovat pojmy, provádět zpětnou vazbu a sebereflexi. Důležitým předpokladem pro úspěšnou výuku metodou CLIL je zájem (především ze strany učitele a žáka, ale i vedení školy a rodičů), velká chuť pracovat jinak, zábavněji a také schopnost vydržet počáteční větší nasazení. Vyučující nemusejí mít strach z celé hodiny vedené v cizím jazyce, naopak mohou začít krátkými aktivitami, tzv. jazykovými sprchami, a následně delšími vsuvkami. V poslední části workshopu si ukážeme praktické příklady aktivit z různých předmětů. V případě dostatku času si učitelé sami zkusí připravit pracovní list dle svého zaměření.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253