Odborný cizí jazyk od A1 nebo od B1? Patří výuka odborného cizího jazyka do středních škol?

PhDr. Marie Černíková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ID Výzvy2017-516;      Abstract: Příspěvek se zabývá výukou odborného cizího jazyka z hlediska teoretického a praktického. V první části příspěvku bude výuka odborného cizího jazyka analyzována z hlediska filozofie Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který porozumění odborným textům řadí do vyšší úrovně znalostí jazyka. V druhé části bude představen pohled na výuku cizích jazyků ve středních odborných školách, kde žáci dosahují mnohem nižší úrovně znalostí jazyka. Patří tedy výuka odborného cizího jazyka do středních škol?  A má odborný cizí jazyk i své místo na gymnáziu?

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253