TÓTHOVÁ Judita (Slovak Ventures): Interaktívne nástroje vo výučbe

Najlepšie výsledky vzdelávania sa dosahujú pri súčasnom využívaní interaktívnej výučby učiteľmi aj študentmi. Na seminári Vám predstavíme úplne nový interaktívny digitálny nástroj na podporu všetkých typov výučby a učenia: prezenčného, distančného a hybridného.

The best learning outcomes happen when the learning is interactive and the students are involved in it. In the seminar we will present a new digital tool to support all teaching and learning scenarios: in-class, remote and hybrid.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253