Pokrivčáková, S., Vitézová, E., Magalová, G., Javorčíková, J. (2017). Teaching Literature for the 21st Century / Vyučovanie literatúry pre 21. storočie. Nitra: SlovakEdu. 116. ISBN 978-80-89864-07-2 (print), 978-80-89864-08-9 (online)

  Pokrivčáková, S., Vitézová, E., Magalová, G., Javorčíková, J. (2017). Teaching Literature for the 21st Century / Vyučovanie literatúry pre 21. storočie. Nitra: SlovakEdu. 116. ISBN 978-80-89864-07-2 (print), 978-80-89864-08-9 (online)

Pokrivčáková, S., Vitézová, E., Magalová, G., Javorčíková, J. (2017). Teaching Literature for the 21st Century / Vyučovanie literatúry pre 21. storočie. Nitra: SlovakEdu. 116. ISBN 978-80-89864-07-2 (print), 978-80-89864-08-9 (online)

 

Introduction / Úvod

7

        1     The Digital Age in Literary Education

       Silvia Pokrivčáková

11

2    Problematika čítanosti súčasnej slovenskej detskej knihy

       Eva Vitézová

31

 3   Meditatívna rozprávka

      Gabriela Magalová

50

 4   Žánrová charakteristika povesti v kontexte literárneho vzdelávania  

       Eva Vitézová

67

         5    Motivation, engagement and achievement in the EFL literature class: 

              21st century perspectives

       Jana Javorčíková

    89

              Autori /Authors      115

© Silvia Pokrivčáková, Eva Vitézová, Gabriela Magalová, Jana Javorčíková, 2017Viac tu: https://www.slovakedu.com/publications/a2017-tl21c/

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253