Potrebuje gymnazista, budúci medik, latinčinu?

doc. PhDr. František Šimon, CSc., FF UPJŠ Košice, ID Výzvy2017-533;      Abstrakt: Potrebuje gymnazista, budúci medik, latinčinu? Na túto otázku existujú dve odpovede, latinčinár, samozrejme, povie že áno, ostatní pripomenú, že aj študenti bez predošlých znalostí vyštudovali úspešne medicínu. Rovnako sa však môžeme spýtať, či bez znalostí napr. dejepisu môže gymnazista študovať na medicíne. Odpoveď je, že môže, a dejepis sa na gymnáziu učí. Učí sa, pretože je to súčasť všeobecného vzdelania a presne takou súčasťou všeobecného vzdelania jazykového by mala byť latinčina. Jej vyučovania pomáha pochopiť systém jazyka a rozvíja všeobecno-gramatický základ. Do neho by sme mohli  zahrnúť latinskú gramatickú terminológiu, pochopenie obsahu gramatických kategórií, vetný a slovný rozbor, základy tvorenia slov, etymológiu, internacionalizmy. Keď študent nemá dobré všeobecno-gramatické základy a prichádza na vysokú školu, ktorá má v kurikule latinčinu, bojuje jednak so samotnou latinčinou  a jednak s nedostatkom gramatického myslenia. Gymnazista, ktorý chce študovať na lekárskej fakulte, teda potrebuje latinský jazyk, ale znalosť lekárskych termínov nie je ten hlavný dôvod.

Kľúčové slová: latinský jazyk

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253