Projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce: kategoriální systém reprezentativních kategorií interkulturní komunikační kompetence

Pavla Jahodová, Masarykova univerzita, Česká republika, ID Výzvy2017-510;     Abstrakt: Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence představuje jednu z priorit současné jazykové politiky.  Třebaže se snahy o dosahování toho cíle prosazují ve výuce cizích jazyků již na základních školách, ověřování míry rozvoje interkulturní komunikační kompetence zůstává i nadále výzvou pro teorii, praxi a výzkum. Prezentovaný příspěvek představuje kategoriální systém reprezentativních kategorií interkulturní komunikační kompetence, který byl zkonstruován jako nástroj analýzy dat v akčním výzkumu, jenž se zabývá projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce v devátém ročníku základní školy. S ohledem na komplexnost konstruktu interkulturní komunikační kompetence byl kategoriální systém sestrojen tak, aby jej bylo možno využít deduktivním způsobem při analyzování produktů psaní. Následné induktivní vyvozování dílčích podkategorií a jejich indikátorů pak umožnilo precizování nástroje do jeho finální podoby. Pozornost příspěvku je tak věnována popisu a obsahovému vymezení zkonstruovaného kategoriálního systému a možnostem jeho využití v dalších výzkumech obdobného rázu.

Klíčová slova: interkulturní komunikační kompetence, psaní, anglický jazyk, kategoriální systém, nástroj analýzy dat

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253