Projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce: metodologie výzkumu a výsledky předvýzkumu

Česká republika, ID Výzvy2016-579;      Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence figuruje v soudobých kurikulárních a strategických dokumentech jako jeden z cílů výuky cizích jazyků. To, zda a jakým způsobem je interkulturní komunikační kompetence rozvíjena, se projevuje přímo ve výuce, ale také v jejích výstupech. Prezentovaný příspěvek představuje metodologii výzkumu, jenž zkoumá projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce v devátém ročníku základní školy, a výsledky provedeného předvýzkumu. Cílem předvýzkumu bylo navrhnout nástroje sběru a analýzy dat a odpilotovat jejich využitelnost pro potřeby výzkumu. Na základě výzkumných zjištění byly navrženy a následně provedeny modifikace rozpracované metodologie. Cílem příspěvku je pak shrnout vývoj, jímž metodologie výzkumu prošla v závislosti na výsledcích předvýzkumu.

Klíčová slova: interkulturní komunikační kompetence, výuka psaní, anglický jazyk, metodologie, předvýzkum

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253