Projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce: metodologie výzkumu a výsledky předvýzkumu

Česká republika, ID Výzvy2016-579;      Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence figuruje v soudobých kurikulárních a strategických dokumentech jako jeden z cílů výuky cizích jazyků. To, zda a jakým způsobem je interkulturní komunikační kompetence rozvíjena, se projevuje přímo ve výuce, ale také v jejích výstupech. Prezentovaný příspěvek představuje metodologii výzkumu, jenž zkoumá projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce v devátém ročníku základní školy, a výsledky provedeného předvýzkumu. Cílem předvýzkumu bylo navrhnout nástroje sběru a analýzy dat a odpilotovat jejich využitelnost pro potřeby výzkumu. Na základě výzkumných zjištění byly navrženy a následně provedeny modifikace rozpracované metodologie. Cílem příspěvku je pak shrnout vývoj, jímž metodologie výzkumu prošla v závislosti na výsledcích předvýzkumu.

Klíčová slova: interkulturní komunikační kompetence, výuka psaní, anglický jazyk, metodologie, předvýzkum

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253