Nové stratégie vydavateľstiev detskej literatúry na Slovensku

Prof. Eva Vitézová, Trnava University, Slovakia, ID LLCE2017-175;    Abstrakt: Podmienky a možnosti vydávania literatúry pre deti a mládež na Slovensku. Prehľad vydavateľstiev, ktoré vydávajú literatúru pre deti (pôvodnú i prekladovú). Komparácia vydavateľských stratégií slovenských vydavateľstiev literatúry pre deti. Aktivity vydavateľstiev  v súvislosti s čitateľskou gramotnosťou. Vydavateľstvo TRIO Publishing a jeho projekt Analfabeta Negramotná (Čítame s porozumením). V rámci tohto projektu bola vydaná aj kniha Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná (TRIO Publishing, s. r. o., 2011) – spolu s ňou vyšla i príručka Timotey Vráblovej ponúkajúca aktivity slúžiace na čítanie s porozumením. Projekt s názvom Analfabeta Negramotná/Čítame s porozumením je projektom na podporu návykov detí vnímať čítaný text s porozumením. Pomáha rozvíjať čitateľské schopnosti, skúsenosti a vnímavosť. Zameriava sa na vydávanie kvalitných domácich diel pre deti a na sprostredkovanie čítania ako zážitku, zábavy a objavovania hodnôt. Výber titulov je určený čitateľom od najmenších po dospievajúcich. Projekt má symbolický názov podľa prvej knihy v tomto edičnom rade, ktorým je práve Analfabeta Negramotná. V rámci projektu pre školákov a predškolákov doteraz vo vydavateľstve vydali v rokoch 2011 – 2016 sedemnásť titulov. Spolu s knižkou vždy vychádza doplňujúca príručka, ktorá má ambíciu pomôcť čitateľovi hlbšie vniknúť do textu i ilustrácií.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253