Rozvíjanie prirodzenej komunikačnej kompetencie ako predpoklad pre vstup do sociovedeckej komunikácie

Slovensko, ID Výzvy2016-551;     

Nadobúdanie komunikačnej kompetencie v intenciách súčasného vzdelávania predpokladá systematické rozvíjanie jazykovedných sekundárnych znalostí. Ako však atribúty „sociálnosť“ a „kultúrnosť“ ovplyvnia interpretáciu  významu a zmyslu komunikačnej kompetencie? Do akej miery vplýva rozvíjanie jazykovej (alebo jazykovednej) kompetencie na optimálny vstup žiaka do sociovedeckej komunikácie? Odpovede na tieto otázky ponúknu možné inšpirácie z pohľadu modernej lingvistiky, ako využiť nadobudnutú jazykovednú gramotnosť v praktickom živote, pričom sa do popredia dostáva metóda interpretácie, ktorá tvorí predpoklad pre efektívne rozvíjanie komunikačnej kompetencie. Potrebu orientácie v sociovedeckých témach, k čomu prispieva rozvíjanie prirodzenej komunikačnej kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese, deklarujú i materiály z oblasti bioetického diskurzu, ktoré sa k žiakom dostávajú primárne prostredníctvom masmédií (najmä televízie a internetu).

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253