Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence prostřednictvím výuky psaní v anglickém jazyce

Czech Republic, ID LLCE2015-230

Tak jako nabývá na důležitosti potřeba člověka dorozumět se v dnešním globalizujícím se světě s příslušníky jiných než vlastních jazykových a kulturních rámců, zvyšují se také nároky kladené na jazykové vzdělávání. Pozornost pedagogické teorie, praxe i výzkumu se tak čím dál tím častěji upíná k tématu rozvíjení interkulturní komunikační kompetence. Prezentovaný poster představuje téma rozvíjení interkulturní komunikační kompetence prostřednictvím výuky psaní v anglickém jazyce. Je zde poukázáno na úskalí spojená s vymezováním a konceptualizací pojmů interkulturní komunikační kompetence a psaní jako řečová dovednost a jejich vzájemný vztah. Mimoto je zde shrnut a stručně charakterizován dosavadní výzkum diskutované problematiky, nastíněny jsou rovněž závěry vyplývající z výzkumných zjištění relevantních výzkumných studií. Cílem příspěvku je tak jednak představit současný stav poznání dané problematiky, jednak identifikovat nové výzvy pro další zkoumání rozvíjení interkulturní komunikační kompetence (prostřednictvím výuky psaní).

Klíčová slova: interkulturní komunikační kompetence, výuka psaní, anglický jazyk

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253