Rozvoj čtenářských dovedností v analyticko-syntetické metodě a genetické metodě čtení

Česká republika, ID Vzvy2016-559;      V České republice dominují dvě výukové metody čtení: analyticko-syntetická metoda a metoda genetická. V příspěvku budou představeny výsledky projektu GAČR Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika mapujícího jeden z důležitých aspektů rozvíjející se čtenářské gramotnosti u žáků 1-4. ročníků základní školy (žáků běžného vývoje i s riziky). Sledována v něm byla vývojová dynamika porozumění čtenému, kognitivní a jazykové předpoklady, ale i environmentální vlivy na jeho rozvoj. Nebyly opomenuty ani didaktické vlivy pro čtení s porozuměním - tedy hodnocení zda se žáci obou výukových metod čtení liší v rozvoji čtenářských dovedností. Pro potřeby projektu byly vytvořeny nové nástroje porozumění, inspirované zahraničními přístupy. Kromě nové zkoušky čtení hlasitého čtení s porozuměním se jednalo o naslouchání a testy tichého čtení. Výsledky studie jsou dále komparovány s výsledky jiných výzkumů. Přispívají k dalšímu prohloubení znalostí o specifických odlišnostech rozvoje jednotlivých aspektů čtenářských dovedností u žáků obou výukových metod čtení. Měly by být také reflektovány samotnými učiteli pro prevenci fixace čtenářských obtíží, které tu kterou metodu čtení mohou doprovázet.

 

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, naslouchání textu, způsob čtení, porozumění čtenému, analyticko-syntetická metoda, genetická metoda

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253