Rozvoj čtenářských dovedností v analyticko-syntetické metodě a genetické metodě čtení

Česká republika, ID Vzvy2016-559;      V České republice dominují dvě výukové metody čtení: analyticko-syntetická metoda a metoda genetická. V příspěvku budou představeny výsledky projektu GAČR Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika mapujícího jeden z důležitých aspektů rozvíjející se čtenářské gramotnosti u žáků 1-4. ročníků základní školy (žáků běžného vývoje i s riziky). Sledována v něm byla vývojová dynamika porozumění čtenému, kognitivní a jazykové předpoklady, ale i environmentální vlivy na jeho rozvoj. Nebyly opomenuty ani didaktické vlivy pro čtení s porozuměním - tedy hodnocení zda se žáci obou výukových metod čtení liší v rozvoji čtenářských dovedností. Pro potřeby projektu byly vytvořeny nové nástroje porozumění, inspirované zahraničními přístupy. Kromě nové zkoušky čtení hlasitého čtení s porozuměním se jednalo o naslouchání a testy tichého čtení. Výsledky studie jsou dále komparovány s výsledky jiných výzkumů. Přispívají k dalšímu prohloubení znalostí o specifických odlišnostech rozvoje jednotlivých aspektů čtenářských dovedností u žáků obou výukových metod čtení. Měly by být také reflektovány samotnými učiteli pro prevenci fixace čtenářských obtíží, které tu kterou metodu čtení mohou doprovázet.

 

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, naslouchání textu, způsob čtení, porozumění čtenému, analyticko-syntetická metoda, genetická metoda

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253