SEPEŠIOVÁ Michaela: LIRE Language Interpretation through REading

LIRE je projekt je financovaný s podporou programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.  V duchu nových výziev smerovania vzdelávania v 21. storočí sa začal od septembra 2020 realizovať medzinárodný projekt partnerov - ZŠ J.A.Komenského, Sereď, ZŠ Tišnov, Smíškova, ČR,  ZŠ č. 2, Poznaň, Poľsko, IAA FF PU v Prešove, KAJ PedF MUNI Brno,  FE UAM Poznan a vydavateľstvo dr. Josef RAABE  Slovensko  zameraný na  inováciu výučbu anglického jazyka na prvom aj druhom stupni ZŠ.  Ide o  projekt Erasmus+,  LIRE Language Interpretation through REading  s cieľom kreovať a testovať komplexný súbor nástrojov na podporu rozvoja čítania, ktorý bude zahŕňať  tri výstupy: súbor materiálov pre učiteľov, praktické workshopy a OER platformu. Spolupráca medzi základnými školami, univerzitami a vydavateľstvom prispeje  k vysokej kvalite výstupov a zabezpečí, aby cieľovým skupinám boli poskytnuté zdroje, ktoré budú uplatniteľné.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253