Seriál a sitkom na hodine anglického jazyka

Slovensko, ID Výzvy2016-408;       Posterová prezentácia sa venuje praktickým výsledkom výskumu a analýzy realizovaným v roku 2015 v oblasti využitia seriálov, konkrétnejšie sitkomov, vo vyučovaní anglického jazyka. Analyzujeme kritériá vhodnosti seriálu ako didaktického nástroja. Ako odrazovú plochu používame okrem teoretických podkladov i výsledky menšieho prieskumu medzi učiteľmi, ktorý hľadal odpovede na otázky, ako často, pre aké výhody či nevýhody a s akým záujmom sa televízne seriály využívajú na hodinách anglického jazyka. Snažíme sa prinášať riešenia na možné problémy, ktoré pri ich využívaní vo vyučovaní môžu nastať. Samostatná časť je venovaná vhodnému výberu sitkomu a náčrtu aktuálnych populárnych sitkomov, z ktorých môže učiteľ vyberať. Poster takisto ponúka grafické znázornenie aktivít, ktoré využívajú televízny seriál (sitkom), prehľadne rozdelené podľa náročnosti na prípravu (častou prekážkou pri príprave hodiny s použitím TV seriálu je práve časová náročnosť prípravy takejto hodiny) a jazykovej zručnosti, ktorú rozvíjajú.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253