Současné změny v předškolním vzdělávání v České republice

Česká republika, ID Výzvy2016-572;         Příspěvek představuje záměry Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týkají zavedení povinného posledního ročníku v předškolním vzdělávání, rozšíření věkového pásma od dvou let věku dítěte a tím přednostního přijímání dětí do mateřských škol, které bude od školního roku 2016/2017 postupně zaváděno tak, aby pro děti od čtyř let bylo zajištěno místo v mateřské škole všem dětem od čtyř let, od školního roku 2017/2018 všem dětem od tří let a od školního roku 2020/2021 již všem dětem od dvou let věku dítěte. Podány budou informace o zahájení diskuze požadavku na vyšší vzdělání učitelů mateřských škol, o které diskutujeme. Stručně bych informovala o postavení mateřských škol v systému školské soustavy a postavení ředitelů mateřských škol. Hovořit se bude taky o přístupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  k seznamování dětí v mateřských školách s cizím jazykem, a to především angličtiny.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253