Vplyv metódy CLIL na univerzitné vzdelanie maturantov bilingválnych škôl

Katarína Galková, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republike

Abstrakt:

Predkladaný výskum sa zaoberá vplyvom výučby CLIL metódou na nasledujúce akademické rozhodnutia absolventov gymnázií vyučujúcich pomocou CLIL metódy, ponúkajúcich bilingválne vzdelávanie. Cieľom výskumu je pozorovať rozdielnosti i spoločné vlastnosti črty v chovaní absolventov v odôvodnení ich rozhodnutí, vplyvy na ich akademické voľby, skúsenosti s výučbou pomocou CLIL metódy a skúsenosti s rôznorodými možnosťami akademického postupu. Výskum stručne prezentuje históriu CLIL metódy, jej základné princípy a stručne predstavuje scénu školských inštitúcií Slovenskej republiky využívajúcich CLIL metódu. Snahou výskumu je pozorovať vplyv CLIL metódy na nasledovné vzdelávanie u absolventov bilingválnych gymnázií použitím výsledkov zo zozbieraných odpovedí od konkrétnych absolventov. Dáta boli získané pomocou dotazníka vyplneného 71 respondentami.

 

Kľúčové slová: CLIL method, bilingual education, high school, respondent, answer, target language, further education

 

Abstract: Submitted study attempts to analyze subsequent academical choices of high school graduates. The main aim is to examine the impact of CLIL method on the graduates of bilingual schools. The main task of the first part of the study is to offer brief introduction into history of CLIL method, explain key principles and presents some of educational institutions in Slovakia teaching using CLIL method. The second part of the study is to determine the differences as well as common features of graduates in matters of reasoning behind selection of high school education, experiences from being taught by CLIL method, determination of ensuing educational choices and experience undergoing these different academical options. The data were collected in a survey using a method of questionnaire on a sample of 71 respondents. 

 

Key words: CLIL method, bilingual education, high school, respondent, answer, target language, further education


 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253