Výuka cizích jazyků v odborných školách

Česká republika, ID Výzvy2016-414;        Příspěvek se zabývá výukou cizích jazyků v odborných školách. V České republice se cca tři čtvrtiny žáků vzdělávají ve středních odborných školách. Hodinová dotace na výuku cizích jazyků je zde nižší než v gymnáziích, navíc pouze v některých středních odborných školách  je povinná výuka druhého cizího jazyka. Přesto trh práce požaduje aktivní znalost cizích jazyků: znalost anglického jazyka je chápána jako automatická, znalost dalšího cizího jazyka je velkou konkurenční výhodou, často rozhoduje o možném přijetí zaměstnání. Otázkou tedy je, jak efektivně naučit cizí jazyk žáky středních odborných škol, kteří často nepřicházejí dostatečně dobře jazykově vybaveni ze základních škol, nicméně jejich primární zájem musí spočívat ve výuce odborných předmětů, nikoliv ve výuce cizích jazyků. Jednou z možností je zaměřit výuku cizího jazyka na odbornost. Tj. žáci se učí cizí jazyk aplikovaný na studovaný obor. Výhodou je, že tato výuka je velmi motivační, může příp. přesáhnout hodiny výuky cizího jazyka a dostat se i do hodin výuky odborných předmětů. Nevýhodou je, že maturitní zkouška z cizího jazyka je stejná jak pro žáky gymnázií, tak pro žáky odborných škol, a předmětem maturitní zkoušky je tedy obecný cizí jazyk. Dále pak je stále nedostatek učitelů, kteří by mohli učit cizí jazyk navázaný na odbornost. Učitelé cizích jazyků neznají dostatečně odbornost a učitelé odborných předmětů si nejsou dostatečně jisti v cizím jazyce. Příspěvek se tedy zabývá  tím, jak zefektivnit výukou cizích jazyků a příp. lze-li využít metody CLIL.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253