Výuka odborného cizího jazyka na středních odborných školách v České republice

Česká republika, ID Výzvy2016-562;      Požadavek na znalost odborného cizího jazyka u absolventů středních odborných škol zaznívá z řad zaměstnavatelů dlouhodobě a opakovaně.  Statistická šetření zainteresovaných subjektů opakovaně potvrzují nedostatečné znalosti a dovednosti absolventů především technických oborů. Rámcové vzdělávací programy jednotlivých oborů vzdělávání stanovují kvantitativně požadavky na znalost odborné terminologie. Nicméně zjištění České školní inspekce ze školního roku 2014/2015 dokládají, že na téměř polovině středních odborných škol se odborný cizí jazyk vůbec nevyučuje. Cílem příspěvku je stručně charakterizovat stávající situaci na středních odborných školách v České republice z hlediska požadavků Rámcových vzdělávacích programů a z hlediska zjištění České školní inspekce, analyzovat příčiny tohoto stavu a nastínit jeho možná řešení.

Kľúčové slová: Výuka cizích jazyků, střední odborné školy, odborný cizí jazyk, CLIL, blended learning

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253