Výuka odborného cizího jazyka na středních odborných školách v České republice

Česká republika, ID Výzvy2016-562;      Požadavek na znalost odborného cizího jazyka u absolventů středních odborných škol zaznívá z řad zaměstnavatelů dlouhodobě a opakovaně.  Statistická šetření zainteresovaných subjektů opakovaně potvrzují nedostatečné znalosti a dovednosti absolventů především technických oborů. Rámcové vzdělávací programy jednotlivých oborů vzdělávání stanovují kvantitativně požadavky na znalost odborné terminologie. Nicméně zjištění České školní inspekce ze školního roku 2014/2015 dokládají, že na téměř polovině středních odborných škol se odborný cizí jazyk vůbec nevyučuje. Cílem příspěvku je stručně charakterizovat stávající situaci na středních odborných školách v České republice z hlediska požadavků Rámcových vzdělávacích programů a z hlediska zjištění České školní inspekce, analyzovat příčiny tohoto stavu a nastínit jeho možná řešení.

Kľúčové slová: Výuka cizích jazyků, střední odborné školy, odborný cizí jazyk, CLIL, blended learning

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253