Využitie destinačných webov vo vyučovaní cudzieho jazyka a interkultúrnej komunikácie (na príklade talianskeho jazyka)

Slovensko, ID LLCE2015-234

Jazyk a kultúra v najširších súvislostiach sú dnes vo vyučovaní cudzích jazykov neodmysliteľne späté. Spôsob a miera ich prepojenia závisí od niekoľkých faktorov: (i) typ a stupeň výučby CJ (primárne - sekundárne vzdelávanie, univerzitná jazyková príprava, či rôzne formy celoživotného vzdelávania ako sú jazykové kurzy či univerzity tretieho veku); (ii) motivácie, ktoré učiacich sa vedú k výberu toho-ktorého CJ; (iii) status jazyka vrátane foriem a podmienok jeho šírenia.  Témou nášho príspevku je využitie internetových destinačných webov vo vyučovaní cudzieho jazyka a interkultúrnej komunikácie na prípade talianskeho jazyka. Téma zohľadňuje fakt, že medzi dva hlavné osobné motivácie k učeniu sa taliančiny patria okolnosti kultúrneho charakteru (taliančina ako jazyk umenia a kultúry) a okolnosti spojené s pracovnými príležitosťami (TJ ako jazyk podnikania, Taliansko, či destinácia cestovného ruchu). Destinačné webové stránky inštitucionálneho charakteru sa tak ponúkajú ako výborný nástroj na sprostredkovanie kultúrnych obsahov pomocou modernej a ľahko dostupnej formy komunikácie.

Kľúčové slová: didaktika, taliansky jazyk, destinačné weby, cestovný ruch, vzdelávanie

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253