Výzvy2022: Zborník abstraktov

Výzvy2022: Zborník abstraktov

Vančová, H. (Ed.) (2023).  Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník abstraktov. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-33-1

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253