Vzdělávání žáků v době povinné školní docházky v zahraničí, legislativní úprava

Mgr. Eva Tučková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ID Výzvy2017-615;    Abstrakt: Příspěvek představí českou legislativní úpravu plnění povinné školní docházky v případě, že žáci pobývají dlouhodobě v zahraničí, a roli krajanských českých škol v přípravě žáků na nepovinné zkoušky.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253