Vzdělávání žáků v době povinné školní docházky v zahraničí, legislativní úprava

Mgr. Eva Tučková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ID Výzvy2017-615;    Abstrakt: Příspěvek představí českou legislativní úpravu plnění povinné školní docházky v případě, že žáci pobývají dlouhodobě v zahraničí, a roli krajanských českých škol v přípravě žáků na nepovinné zkoušky.