Workshop: The Development of Vocabulary to Learners at Primary Level of Education Through (Wordless) Picture Books in English Lessons /Rozvoj slovnej zásoby u žiakov na primárnom stupni vzdelávania pomocou obrázkových kníh (s textom i bez textu) počas hod

Mgr. Ivana Horváthová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,

Abstract: The aim of the workshop is to demonstrate several creative activities with (wordless) picture books which may be possibly used in English lessons to young learners at primary level of education. During the workshop, we will work with two Slovak and two English picture books: Kde je tá pravá lopta? (Katarína Macurová), Keď zaklope smútok (Eva Eland), The Umbrella (Ingrid & Dieter Schubert) and If you Give a Moose a Muffin (Laura Numeroff). Abstrakt: Cieľom workshopu je demonštrovať niekoľko kreatívnych aktivít s obrázkovými knihami s textom i bez textu, ktoré môžu byť použité počas vyučovacích hodín anglického jazyka u žiakov mladšieho školského veku na primárnom stupni vzdelávania. Počas workshopu budeme pracovať s dvomi slovenskými a dvomi anglickými obrázkovými knihami: Kde je tá pravá lopta? (Katarína Macurová), Keď zaklope smútok (Eva Eland), The Umbrella (Ingrid & Dieter Schubert) a If you Give a Moose a Muffin (Laura Numeroff).

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253