ZEMKOVÁ, Jaroslava: Využitie komiksov a grafických príbehov vo vyučovaní angličtiny u mladších žiakov

Napriek argumentom, ktoré pedagógovia a kritici vzniesli proti študentom čítajúcim komiksy, výskum ukázal, aké praktické a užitočné môžu byť komiksy, ako učebný materiál. Príspevok sa venuje využitiu komiksových a grafických románov vo výučbe angličtiny pre mladších žiakov. Aj keď stále existujú určité pochybnosti a výhrady k ich efektívnosti, hodnota komiksov a grafických románov, ako vzdelávacieho nástroja bola značne preukázaná. Ďalej
sa skúmajú možné výzvy, ktorým môžu pedagógovia pri práci s komiksmi čeliť, a diskutuje sa o možných riešeniach týchto ťažkostí. Niektoré návrhy, ako implementovať komiksy do výučby, sú tiež prezentované s príslušnými zobrazenými príkladmi. Výsledky získané formou dotazníka ukázali, že respondenti uznávajú a používajú komiks, ako vzdelávací nástroj, ale odpovede naznačujú, že potenciál komiksov, ako vzdelávací materiál nie je naplno využitý. Vnímanie vedcov sa navyše zhoduje s vnímaním respondentov a obe strany uznávajú výhody tohto žánru vo vzdelávaní.

Kľúčové slová: komiksy a grafické romány vo vzdelávaní, výučba anglického jazyka, mladší žiaci, multimodálna literatúra

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253