Výzvy2020: miesto a termíny

Termín: 

22. - 23 mája 2020

22. máj 2020 - metodický deň pre učiteľov

23. máj 2020 - vedecký deň

 

Miesto:   Vysoké Tatry, hotel upresníme do 15. 2. 2020

 
 
Dôležité termíny:

Autori:

  • Zaslanie abstraktov príspevkov: do 30. apríl 2020 (vrátane)
  • Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov: do 7. mája 2020
  • Registrácia účastníkov: do 15. mája 2020 (vrátane)
  • Zaslanie príspevkov do zborníka: do 31. mája 2020 (vrátane)
  • Zaslanie príspevkov do časopisov: podľa harmonogramu časopisov
  • Miesto a čas konania konferencie: Vysoké Tatry (hotel upresníme do 15. 2. 2020), 22. - 23. máj 2020
  • Publikovanie e-Zborníka abstraktov (online, s ISBN): 22. mája 2020
  • Publikovanie e-Zborníka vedeckých príspevkov, posterov a prezentácií (online, s ISBN): 30. jún 2020
 

Publikum:

  • Registrácia účastníkov (bez poplatku): do 15. mája 2020 (vrátane)