Výzvy2020 - predbežný program

 
22. máj 2020
9:00 - 10:00 registrácia, káva na uvítanie
10:00 - 10:20 otvorenie, organizačné pokyny na 1. deň konferencie
10:20 - 11:00 plenárna prednáška A
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednášky, vedecké sekcie a metodické workshopy
13:00 - 14:00 obed
14:00 - 15:30 prednášky, vedecké sekcie a metodické workshopy
15:30 - 16:00 káva na rozlúčku
16:00 - 17:30 stretnutie projektových tímov
 
23. máj 2020
9:00 - 10:00 registrácia, káva na uvítanie
10:00 - 10:20 otvorenie, zhodnotenie 1. dňa a organizačné pokyny na 2. deň konferencie
10:20 - 11:00 plenárna prednáška B
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 vedecké sekcie 3
13:00 - 14:00 obed
14:00 - 15:30 vedecké sekcie 4
15:30 - 16:00 ukončenie, káva na rozlúčku