Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

ROK A POL S KORONOU

 
5. - 7. október 2021
hybridná konferencia (prezenčne + streamy v MS Teams)

V marci 2020 sa náš svet, osobný aj profesionálny, významne zmenil a začali sme si zvykať na život v izolácii, s bezpečnostnými opatreniami a v dištančnom vzdelávacom priestore. Na túto zmenu reflektuje aj zameranie tohtoročnej vedeckej konferencie. Radi by sme sumarizovali a analyzovali ročné skúsenosti s jazykovým vzdelávaním v dištančnej forme a online prostredí.

Konferencia je určená pre vedeckú aj širokú odbornú verejnosť. Okrem vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti vzdelávania radi privítame aj riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku a v zahraničí.

 

Vstup na všetky časti konferencie je voľný. Registrácia (bez poplatku) sa vyžaduje len u tých účastníkov, ktorí očakávajú vystavenie potvrdenia o účasti (potvrdenie môžeme vystaviť len na základe údajov v registračnom formulári).
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Language, Literature and Culture in Education 2021

6 - 7 December 2021
Vienna, Austria
 
 

The international conference LLCE2021 is intended to create an ideal platform for academics, researchers, scientists, scholars, teacher trainers and teachers to discuss, exchange and share their research results, projects, experience, and new ideas about all aspects of studies in language, literature, culture and related areas. The conference papers approved by a double-peer reviewing process will be published in the Journal of Language and Cultural Education (indexed in Web of Science).

 

 

Topics

  • Language and education (language education, language of education, language in education)
  • Literary studies
  • Cultural studies
  • Translation studies
  • Applied linguistics (including sociolinguistics, psycholinguistics, and neurolinguistics) in language education
  • Research methods in related fields

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253