Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

ROK S KORONOU

10. - 11. jún 2021
virtuálna konferencia v MS Teams

V marci 2020 sa náš svet, osobný aj profesionálny, zachvel a začali sme si zvykať na život v izolácii, s bezpečnostnými opatreniami a v dištančnom vzdelávacom priestore. Na túto zmenu reflektuje aj zameranie tohtoročnej vedeckej konferencie. Radi by sme sumarizovali a analyzovali ročné skúsenosti s jazykovým vzdelávaním v dištančnej forme a online prostredí.

Konferencia je určená pre vedeckú aj širokú odbornú verejnosť. Okrem vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti vzdelávania radi privítame aj riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku a v zahraničí.

 

Vedecké prednášky  a referáty - metodické workshopy pre učiteľov - prezentácie učebných programov a aplikácií

 

Vstup na všetky časti konferencie je voľný. Registrácia (bez popolatku) sa vyžaduje len u tých účastníkov, ktorí očakávajú vystavenie potvrdenia o účasti (potvrdenie môžeme vystaviť len na základe údajov v registračnom formulári).
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Language, Literature and Culture in Education 2021

29 - 30 September 2021
Vienna, Austria