Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a OZ SlovakEdu

Vás pozývajú na

 

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Rok a pol s koronou

Vedecké prednášky  a referáty - metodické workshopy pre učiteľov - prezentácie učebných materiálov, programov a aplikácií
 
5. - 7. októbra 2021
KAJL PdF Trnavskej univerzity v Trnave
hybridná konferencia (prezenčne + online v MS Teams)
 

V marci 2020 sa náš svet, osobný aj profesionálny, sa výrazne zmenil a začali sme si zvykať na život v izolácii, s bezpečnostnými opatreniami a v dištančnom vzdelávacom priestore. Na túto zmenu reflektuje aj zameranie tohtoročnej vedeckej konferencie. Radi by sme sumarizovali a analyzovali ročné skúsenosti s jazykovým vzdelávaním v dištančnej forme a online prostredí.

Konferencia je určená pre vedeckú aj širokú odbornú verejnosť. Okrem vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti vzdelávania radi privítame aj riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku a v zahraničí.

 

 

Vedecká konferencia je súčasťou 20. ročníka osláv Európskeho dňa jazykov.

 

Vstup na všetky časti konferencie je v režime OTP.

Registrácia (bez popolatku) sa vyžaduje len u tých účastníkov, ktorí očakávajú vystavenie potvrdenia o účasti (potvrdenie môžeme vystaviť len na základe údajov v registračnom formulári).

 

O aktuálnych zmenách a opatreniach v prípade zhoršenia pandemickej situácie budeme účastníkov priebežne informovať na tejto stránke.

 

 

Hlavné témy konferencie:

 • Vyučovanie jazykov v čase pandémie covid-19

 • E-learning a digitálne prostriedky pre jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie

 • Vyučovanie cudzojazyčnej literatúry a kultúry v digitálnom priestore

 • Hodnotenie žiakov v čase kombinovanej a dištančnej výučby

 

Ďalšie témy:

 • Profesijná príprava natívnych a nenatívnych učiteľov cudzích jazykov

 • CLIL, bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

 • Inkluzívne vyučovanie jazykov, podpora žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebamipríprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie

 • Súčasný stav a potreba inovácií v cudzojazyčnom vzdelávaní na Slovensku a vo svete

 

Pracovné jazyky konferencie (v abecednom poradí):

primárne: slovenčina a čeština; príspevky v sekciách je možné prezentovať aj v nasledujúcich jazykoch: angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina a taliančina

 

Formy vystúpení

 • plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie + 10 min. diskusia)
 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (poster je potrebné doplniť o zvukový komentár)
Príspevky je možné prezentovať počas živého spojenia v čase konferencie v MS Teams, alebo autor môže zaslať videonahrávku, ktorú prehráme v MS Teams v čase vystúpenia podľa programu.

Konferencia Výzvy2021 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:

 • KEGA 001TTU-4/2019: Vysokoškolská príprava nenatívnych učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte
 • VEGA 1/0262/21:  Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní
 • KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov
 • VEGA 2/0035/21: Facilitácia transferu rozvoja kritického myslenia do cudzojazyčného vzdelávania