Svoj príspevok zašlite pomocou online formulára do 21. 10. 2021.

Konferenčný zborník bude publikovaný 30. 11. 2021.
 
V prípade otázok kontaktujte editorov:
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD (zuzana.suchanova@truni.sk)
Mgr. Jakub Hriňák, PhD. (jakub.hrinak@truni.sk)

Výzvy2021: Zasielanie príspevkov

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor