Výzvy2021 - Organizátori

 
Vedecký výbor konferencie:
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. - Trnavská univerzita v Trnave
doc. Ivana Cimermanová, PhD. - Prešovská univerzita v Prešove
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave
doc. PaedDr. Monika Máčajová, PhD. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
dipl. Ing. Beata Menzlová - Štátny pedagogický ústav
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. - Prešovská univerzita v Prešove
prof. Zuzana Straková, PhD. - Prešovská univerzita v Prešove
Mgr. Hana Vančová, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave
 
Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Andrea Doková - Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Petra Hitková, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Jakub Hriňák, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave
Louise Kocianová, M. A. - Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave
Ladislav Baláž
Sandra Bartošová
Lucia Hrehová
Samuel Kosmál
Dominika Madalová
Vanesa Matiašková
Jesika Pirová
Lucia Slováková
Simona Szitásová
Jana Strišovská
Martina Zozuľáková
 
 
Vystavovatelia:
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
European Centre for Modern Languages in Graz, Rakúsko
Štátny pedagogický ústav v Bratislave
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Katedra klasických jazykov, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
DeSk
Education @Internet
Oxford University Press
Megabooks
SAIA, n.o.
SAAIC
Raabe