Výzvy2021 - Publikácie

Publikovanie abstraktov a príspevkov v konferenčných publikáciách je podmienená uhradením konferenčného poplatku = 150,- EUR

Konferenčný poplatok zahŕňa:

  • registrácia účastníka na webovej stránke konferencie, spracovanie a ochrana údajov v súlade s GDPR
  • registrácia, spracovanie a archivácia abstraktu
  • publikovanie abstraktu v recenzovanom zborníku abstraktov s ISBN
  • registrácia, spracovanie a archivácia konferenčného príspevku
  • publikovanie konferenčného príspevku v recenzovanom zborníku s ISBN
 

Výzvy2017: Publikácie

A) e-Zborník abstraktov

Všetky akceptované abstrakty sú publikované v e-Zborníku abstraktov (ISBN 978-80-89864-06-5).

B) e-Zborník&y príspevkov

Vybrané príspevky, ktoré prešli anonymným recenzentským posúdením (double blind peer review), boli uverejnené v  e-Zborníku príspevkov (1. diel) (ISBN 978-80-89864-03-4) a e-zborníku príspevkov (2. diel) (ISBN 978-80-89864-11-9).

.

C) Časopisy

Vybrané príspevky boli publikované v časopisoch SlovakEdu:Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/vyzvy2017/publikacie/

A) e-Zborník abstraktov

 

Editori:

Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. (zuzana.suchanova@truni.sk)

Mgr. Jakub Hriňák, PhD. (jakub.hrinak@truni.sk)

Výzvy2021 - Zborník abstraktov.pdf

 

B) e-Zborník príspevkov

Vybrané príspevky, ktoré prešli anonymným recenzentským posúdením (double blind peer review), budú uverejnené v Open Access režime v e-Zborníku príspevkov (s ISBN).

Očakávaný termín publikovania: 30. 11. 2021

 

Formát príspevku do zborníka -   template  

Editori:

Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. (zuzana.suchanova@truni.sk)

Mgr. Jakub Hriňák, PhD. (jakub.hrinak@truni.sk)

VÝZVY2021_zborník.pdf