Výzvy2021 - Publikácie

Výzvy2017: Publikácie

A) e-Zborník abstraktov

Všetky akceptované abstrakty sú publikované v e-Zborníku abstraktov (ISBN 978-80-89864-06-5).

B) e-Zborník&y príspevkov

Vybrané príspevky, ktoré prešli anonymným recenzentským posúdením (double blind peer review), boli uverejnené v  e-Zborníku príspevkov (1. diel) (ISBN 978-80-89864-03-4) a e-zborníku príspevkov (2. diel) (ISBN 978-80-89864-11-9).

.

C) Časopisy

Vybrané príspevky boli publikované v časopisoch SlovakEdu:Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/vyzvy2017/publikacie/

A) e-Zborník abstraktov

Všetky akceptované abstrakty budú publikované v e-Zborníku abstraktov (s ISBN).

Editori: Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. (zuzana.suchanova@truni.sk) & Mgr. Jakub Hriňák, PhD. (jakub.hrinak@truni.sk)

 

B) e-Zborník príspevkov

Vybrané príspevky, ktoré prešli anonymným recenzentským posúdením (double blind peer review), budú uverejnené v Open Access režime v e-Zborníku príspevkov (s ISBN).

Editori: Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. (zuzana.suchanova@truni.sk) & Mgr. Jakub Hriňák, PhD. (jakub.hrinak@truni.sk)

 

C) Časopisy

Vybrané príspevky, ktoré prejdú recenzným konaním, budú publikované v časopise Journal of Language and Cultural Education (Web of Science).