Výzvy2021 - miesta a dôležité termíny (pre autorov príspevkov)

 • Abstract submission: October 31st, 2020

 • Notification of acceptance/rejection of the abstracts: November 7th, 2020

 • Registration deadline: November 15th, 2020 (included)

 • Final Paper Submission Deadline: December 1st, 2020

 • Conference Dates: December 10th - 12th, 2020

 • Publication of e-Book of Abstracts: December 10th, 2020

 • Publication of the Book of Proceedings: December 10th, 2020

 • Publication of the Conference issues of Scientia et Eruditio: December 31st, 2020 

 • Publication of the Conference issues of JoLaCE: March and July, 2021 • Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2020/llce2020/important-dates/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miesta:

Malý Berlín (Nádvorie) Trnava

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

online prostredie MS Teams

 

Termíny:

AUTORI:

 • Zasielanie abstraktov príspevkov: do 16. septembra 2021 (vrátane)

 • Potvrdenie o akceptácii abstraktu: do 26. septembra 2021 (vrátane)

 • Zverejnenie finálnej podoby programu: 30. septembra 2021
 • Publikovanie e-zborníka abstraktov: 5. októbra 2021

 • Konferenčné dni: 5. - 7. október 2021
 • Zaslanie príspevku na publikovanie: do 21. októbra 2021 (vrátane)

 • Publikovanie e-zborníka príspevkov: 30. novembra 2021

 
PUBLIKUM:
 • Registrácia účastníkov: do 3. októbra 2021
 • Konferenčné dni: 5. - 7. október 2021
 • Zasielanie potvrdení o účasti: 8. októbra 2021 (na základe evidovanej účasti v prezenčných listinách alebo v zoznamoch MS Teams)
 
 

Obed

účastníkom nezabezpečujeme. Možnosti stravovania v okolí miesta konferencie:
U Zvonca (
vegánska reštaurácia Forky´s
pekáreň Chlieb náš