Výzvy2021 - dôležité termíny (pre autorov príspevkov)

 • Abstract submission: October 31st, 2020

 • Notification of acceptance/rejection of the abstracts: November 7th, 2020

 • Registration deadline: November 15th, 2020 (included)

 • Final Paper Submission Deadline: December 1st, 2020

 • Conference Dates: December 10th - 12th, 2020

 • Publication of e-Book of Abstracts: December 10th, 2020

 • Publication of the Book of Proceedings: December 10th, 2020

 • Publication of the Conference issues of Scientia et Eruditio: December 31st, 2020 

 • Publication of the Conference issues of JoLaCE: March and July, 2021 • Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2020/llce2020/important-dates/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORI:

 • Zasielanie abstraktov: do 15. mája 2021 (vrátane)

 • Potvrdenie o akceptácii abstraktu: do 5 prac. dní po odoslaní abstraktu

 • Zaslanie príspevku na publikovanie: do 31. mája 2021
 • Konferenčné dni: 10. - 11. jún 2021

 • Publikovanie e-zborníka abstraktov: 10. jún 2021

 • Publikovanie e-zborníka príspevkov: 30. jún 2021

 
PUBLIKUM:
 • Registrácia účastníkov: do 31. mája 2021
 • Prihlasovanie na jednotlivé metodické workshopy: 1. - 7. júna 2021
 • Konferenčné dni: 10. - 11. jún 2021
 • Zaslanie potvrdenia o účasti: 11. júna 2021