Európska komisia - zastúpenie na Slovensku,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

Štátny pedagogický ústav v Bratislave,

Katedra anglického jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Katedra anglického jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Ružomberku

Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

SlovakEdu, občianske združenie

        

 

 

Vás srdečne pozývajú na

odborný seminár v rámci Európskeho dňa jazykov

CLIL v praxi,

ktorý sa bude konať v aule Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, v Bratislave 

 

23.septembra  2016 od  9.00 do 14.00 hod.

 

Seminár je určený pre riaditeľov a zástupcov základných škôl, učiteľov cudzích jazykov v základných školách a učiteľov základných škôl, ktorí využívajú alebo plánujú využívať metodický prístup CLIL vo výučbe nejazykových predmetov.

 

Webové sídlo seminára:

https://www.jolace.com/conferences/conferences-2016/clil-seminar/

 

 

Svoje prípadné otázky a prihlášku adresujte na:

Ing. Beata Menzlová (ŠPÚ): beata.menzlova@statpedu.sk

 

Prihláška na odborný seminár CLIL v praxi

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: