Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny pedagogický ústav v Bratislave

Európska komisia - zastúpenie na Slovensku

SlovakEdu, o.z. Nitra

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave,

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF Prešovskej univerzity v Prešove

Katedra anglického jazyka a literatúry FF Katolíckej univerzity v Ružomberku,

Hlava, s.r.o., Žilina

Súkromná základná škola, Oravská cesta, Žilina

  

 

a exkluzívny partner

a partneri

 

si dovoľujú pozvať riaditeľov základných škôl, učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, riaditeľov a učiteľov jazykových škôl, zástupcov rodičov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o skvalitňovanie a modernizáciu súčasného slovenského školstva 

na medzinárodnú vedeckú konferenciu New Perspectives on CLIL, bilingualism and plurilinguism (webstránka konferencie),

ktorej súčasťou je séria odborných metodických workshopov

Putting CLIL into Practice

konaná pod záštitou doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD., riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

 

Hlavný prednášateľ: Phil Ball

spoluautor významnej publikácie Putting CLIL into Practice (OUP, 2015)

a hosť vydavateľstva Oxford University Press

 

 Prezentéri praktických workshopov:

Michal Bodorík (Katolícka univerzita v Ružomberku)

Roman Čančinov (Oxford University Press)

Danica Gondová (nezávislá školiteľka, free lance teacher trainer)

Luboš Hosnedl & Ivo Kubálek (Edway SK)

Kitti Páleníková & Zuzana Naštická (UKF v Nitre)

Silvia Pokrivčáková (Trnavská univerzita v Trnave)

Michaela Sepešiová (Prešovská univerzita v Prešove)

 

Miesta a časy konania:

 

Prešov -  29. november 2016

MPC Prešov, T. Ševčenka 11, Prešov - Veľká & malá aula

(kontaktná osoba:

dr. Michaela Sepešiová)

Žilina – 30. november 2016

Právnická fakulta, Hlava, s.r.o. Žilina, Oravská cesta 11, Modrá & červená aula

(kontaktná osoba:

dr. Martin Isteník)

Bratislava – 1. december 2016

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava - spoločenské miestnosti SM1 & SM2

(kontaktná osoba:

dr Michal Bodorík)

zakaždým od 9:00 do 13:30

Súčasťou každého konferenčného dňa sú predajné výstavy učebníc a odbornej literatúry z oblasti metodiky CLIL a vyučovania anglického jazyka (zabezpečuje OUP a Megabooks).

 

Tombola

Na záver každého dňa sa bude konať tombola, v ktorej budú môcť vylosovaní účastníci vďaka láskavej podpore partnerov konferencie vyhrať:

tablet (venované od CK Školní zájezdy)

knihu Putting CLIL into Practice s podpisom Phila Balla  (venované od OUP)

súbor 10 CLIL Reading books (venované od Megabooks)

súbor 5 CLIL Reading Resources (venované od Megabooks)

knihu Cross Curricular Resources (venované od Megabooks)

súbor publikácií venovaný autormi - prezentérmi workshopov

„učiteľský“ darčekový balík (venované od Foreign Language Publications)


Rámcový program (platí pre každý deň podujatia)

  8:00 –   9:00 registrácia

  9:00 –   9:30 otvorenie

  9:30 – 10:30 Phil Ball – Putting CLIL into Practice

10:30 -  11:00 občerstvenie, káva, čaj*

11:00 - 11:45 2 paralelné workshopy (primárny CLIL  & CLIL na nižšom sekundárnom stupni)

11:45 - 12:15 občerstvenie, káva, čaj*

12:15 - 13:00 2 paralelné workshopy (primárny CLIL  & CLIL na nižšom sekundárnom stupni)

13:00 - 13:30 vyhodnotenie, tombola a ukončenie

*Občerstvenie pre účastníkov bolo zabezpečené vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vydavateľstva Oxford University Press na Slovensku, za čo im organizátori podujatia srdečne ďakujú.  

Rozpis workshopov

Prešov,  29. november 2016:

 CLIL na primárnom stupni:

CLIL na nižšom sekundárnom stupni:

I. Roman Čančinov: The best of primary CLIL
I. Michal Bodorík: CLIL at History classes
II: Silvia Pokrivčáková: Primary e-CLIL
II. Michaela Sepešiová: The importance of educational assessment in CLIL
 

Žilina, 30. november 2016:

CLIL na primárnom stupni:

CLIL na nižšom sekundárnom stupni:

I. Roman Čančinov: The best of primary CLIL
I. Danica Gondová: Let’s play CLIL
II: Silvia Pokrivčáková & EdWay SK :
      Primary e-CLIL
II. Michal Bodorík: CLIL at History classes

Možnosť obeda:

V Žiline majú účastníci možnosť objenať si obed priamo v mieste konania workshopov. Prihlásenie na obedy je možné na emailovej adrese sskoravska@centrum.sk, telefonicky na 041/5683419, 0902/815910. Cena jedného obeda je 2,90 €. Platbu je možné realizovať v hotovosti v deň konania konferencie. Ponuka jedla 30. 11. 2016  - Zeleninová polievka s pečeňovými haluškami, prírodný kurací rezeň, ryža, paradajkový šalát. Prihlásenie je možné do 29.novembra 2016 (vrátane).

Bratislava on 1 December 2016:

CLIL na primárnom stupni:

CLIL na nižšom sekundárnom stupni:

I. Roman Čančinov: The best of primary CLIL
I. Danica Gondová: Let’s play CLIL
II: Silvia Pokrivčáková & EdWay SK:
      Primary e-CLIL
II. Kitti Páleníková & Zuzana Naštická: Manipulatives in CLIL mathematics lessons

Možnosť obeda:

Účastníci si môžu doobjednať obed, ktorý bude podávaný v jedálni pre zamestnancov EU v novej budove na Dolnozemskej ulici.

Polievka: slepačí vývar/brokolicová krémová

Menu A: zapekané kuracie prsia so syrom a šunkou, 1/2 ryža, 1/2 zemiaky, šalát, nápoj

Menu B: žemľovka s tvarohom, jablkami a džemom

Cena za 1 obed je 4,80€. Platí sa v hotovosti priamo v pokladni jedálne EU (stravník dostane pokladničný blok ako doklad o zaplatení).
 

Bratislavské workshopy pokračujú od 15:00 vedeckou konferenciou New Perspectives on CLIL, bilingualism and plurilingualism (web stránka), na ktorej radi privítame aj všetkých účastníkov workshopov (svoj záujem o účasť na konferencii označte v registračnom formulári na workshopy. Vstup pre účastníkov workshopov v PO, ZA a BA je bez poplatku).  


Pracovné jazyky:

primárne angličtina (v kombinácii so slovenčinou/češtinou na workshopoch pre 1. st. vzdelávania)

Registrácia

Registrovať sa môžete prostredníctvom  registračného formulára tu do 25. novembra 2016.

Registračný poplatok: 10, - EUR na školu (nezáleží, koľko zástupcov sa z danej školy na workshopoch zúčastní).              

Každý registrovaný účastník pri prezentácii dostane „konferenčný balíček“, ktorý obsahuje: potvrdenie o účasti, tlačený program, originál faktúry, informačné materiály ku CLILu a informačné/propagačné materiály od partnerov konferencie.

 

Inštrukcie:

Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie zvlášť (bez ohľadu na počet vyslaných učiteľov a zástupcov z jednej školy). Údaje z registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie konferenčného balíčka a povolenie vstupu do konferenčných priestorov.

Ak sa zúčastní viacero učiteľov a zástupcov z jednej školy, faktúru vystavíme len prvému zaregistrovanému účastníkovi. Ostatní budú zaregistrovaní na základe vyplneného registračného formulára - bez vystavenia ďalších faktúr. Škola platí za všetkých svojich učiteľov a zástupcov len jeden poplatok. 

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia je ukončená až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a skompletizovaní Vašej registrácie. Originál faktúry dostanete spolu s potvrdením o účasti priamo na seminári, alebo Vám ho na požiadanie zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty.

Registračný poplatok (jednotne 10 EUR za školu bez ohľadu na počet vyslaných zástupcov) zahŕňa:

vstup, 2x konferenčné občerstvenie pre každého zaregistrovaného účastníka, tlačený program, potvrdenie o účasti na konferencii

Zrušenie registrácie

Plné vložné (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú do 22. novembra 2016 (vrátane). Po tomto termíne už nebudeme schopní registračný poplatok vrátiť (všetky služby už budú pre účastníka objednané). V takom prípade zašleme všetky konferenčné materiály účastníkom poštou.

Tešíme sa na Vás!

 

CLIL2016: Registrácia je ukončená!
The completed registration for one of the workshops will secure the attendant a free access to the international conference

New Perspectives on CLIL, bilingualism and plurilinguism

conference website

held on 1 December 2016 at 15:00 – 18:00 in Bratislava, Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava, Spoločenská miestnosť SM1.

 

The event is organised as part of the project KEGA 055UKF-4/2016

funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.