Putting CLIL into Practice

29 November - 1 December 2016

 

Miesta a časy konania:

 

Prešov -  29. november 2016

MPC Prešov, T. Ševčenka 11, Prešov - Veľká & malá aula

(kontaktná osoba:

dr. Michaela Sepešiová)

Žilina – 30. november 2016

Právnická fakulta, Hlava, s.r.o. Žilina, Oravská cesta 11, Modrá & červená aula

(kontaktná osoba:

dr. Martin Isteník)

Bratislava – 1. december 2016

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava - spoločenské miestnosti SM1 & SM2

(kontaktná osoba:

dr Michal Bodorík)

zakaždým od 9:00 do 13:30

Súčasťou každého konferenčného dňa sú predajné výstavy učebníc a odbornej literatúry z oblasti metodiky CLIL a vyučovania anglického jazyka (zabezpečuje OUP a Megabooks).

 

Tombola

Na záver každého dňa sa bude konať tombola, v ktorej budú môcť vylosovaní účastníci vďaka láskavej podpore partnerov konferencie vyhrať:

tablet (venované od CK Školní zájezdy)

knihu Putting CLIL into Practice s podpisom Phila Balla  (venované od OUP)

súbor 10 CLIL Reading books (venované od Megabooks)

súbor 5 CLIL Reading Resources (venované od Megabooks)

knihu Cross Curricular Resources (venované od Megabooks)

súbor publikácií venovaný autormi - prezentérmi workshopov

„učiteľský“ darčekový balík (venované od Foreign Language Publications)


Rámcový program (platí pre každý deň podujatia)

  8:00 –   9:00 registrácia

  9:00 –   9:30 otvorenie

  9:30 – 10:30 Phil Ball – Putting CLIL into Practice

10:30 -  11:00 občerstvenie, káva, čaj*

11:00 - 11:45 2 paralelné workshopy (primárny CLIL  & CLIL na nižšom sekundárnom stupni)

11:45 - 12:15 občerstvenie, káva, čaj*

12:15 - 13:00 2 paralelné workshopy (primárny CLIL  & CLIL na nižšom sekundárnom stupni)

13:00 - 13:30 vyhodnotenie, tombola a ukončenie

*Občerstvenie pre účastníkov bolo zabezpečené vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vydavateľstva Oxford University Press na Slovensku, za čo im organizátori podujatia srdečne ďakujú.  

Rozpis workshopov

Prešov,  29. november 2016:

 CLIL na primárnom stupni:

CLIL na nižšom sekundárnom stupni:

I. Roman Čančinov: The best of primary CLIL
I. Michal Bodorík: CLIL at History classes
II: Silvia Pokrivčáková: Primary e-CLIL
II. Michaela Sepešiová: The importance of educational assessment in CLIL
 

Žilina, 30. november 2016:

CLIL na primárnom stupni:

CLIL na nižšom sekundárnom stupni:

I. Roman Čančinov: The best of primary CLIL
I. Danica Gondová: Let’s play CLIL
II: Silvia Pokrivčáková & EdWay SK :
      Primary e-CLIL
II. Michal Bodorík: CLIL at History classes

Možnosť obeda:

V Žiline majú účastníci možnosť objenať si obed priamo v mieste konania workshopov. Prihlásenie na obedy je možné na emailovej adrese sskoravska@centrum.sk, telefonicky na 041/5683419, 0902/815910. Cena jedného obeda je 2,90 €. Platbu je možné realizovať v hotovosti v deň konania konferencie. Ponuka jedla 30. 11. 2016  - Zeleninová polievka s pečeňovými haluškami, prírodný kurací rezeň, ryža, paradajkový šalát. Prihlásenie je možné do 29.novembra 2016 (vrátane).

Bratislava on 1 December 2016:

CLIL na primárnom stupni:

CLIL na nižšom sekundárnom stupni:

I. Roman Čančinov: The best of primary CLIL
I. Danica Gondová: Let’s play CLIL
II: Silvia Pokrivčáková & EdWay SK:
      Primary e-CLIL
II. Kitti Páleníková & Zuzana Naštická: Manipulatives in CLIL mathematics lessons

Možnosť obeda:

Účastníci si môžu doobjednať obed, ktorý bude podávaný v jedálni pre zamestnancov EU v novej budove na Dolnozemskej ulici.

Polievka: slepačí vývar/brokolicová krémová

Menu A: zapekané kuracie prsia so syrom a šunkou, 1/2 ryža, 1/2 zemiaky, šalát, nápoj

Menu B: žemľovka s tvarohom, jablkami a džemom

Cena za 1 obed je 4,80€. Platí sa v hotovosti priamo v pokladni jedálne EU (stravník dostane pokladničný blok ako doklad o zaplatení).
 

Bratislavské workshopy pokračujú od 15:00 vedeckou konferenciou New Perspectives on CLIL, bilingualism and plurilingualism (web stránka), na ktorej radi privítame aj všetkých účastníkov workshopov (svoj záujem o účasť na konferencii označte v registračnom formulári na workshopy. Vstup pre účastníkov workshopov v PO, ZA a BA je bez poplatku). 

 

The workshops are followed by the international research conference

New Perspectives on CLIL, bilingualism and plurilinguism

held on 1 December 2016 at 15:00 – 18:00

in Bratislava, Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, room SM1.

 

The event is organised as part of the project KEGA 055UKF-4/2016 funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.