CLIL2016: Publikácie

Z medzinárodnej vedeckej konferencie CLIL2016: New Perspectives on CLIL, Bilingualism and Plurilingualism vyjde niekoľko výstupov:

A) Book of Abstracts / Zborník abstraktov

e-zborník abstraktov CLIL2016: Book of Abstracts (ISBN 978-80-98964-02-7) obsahuje všetky akceptované abstrakty prihlásené na konferenciu.

B) Vedecká monografia

(viac tu)

C) Vedecké články v časopisoch

vedecké články účastníkov konferencie, ktoré môžu prihlásiť do jedného z vedeckých časopisov publikovaných občianskym združením SlovakEdu (JoLaCE, LLCE, CLEaR).

D) Zborník odborných prác

Hlavným výstupom z workshopov pre učiteľov bude recenzovaný e-zborník odborných prác (s ISBN), v ktorom sa účastníci workshopov môžu podeliť o svoje názory na CLIL, praktické skúsenosti, príp. výsledky vlastnej pedagogickej práce (napr. komentované pracovné listy s CLILom, námety na vyučovacie hodiny s CLILom, správy z projektov a pod.).  Za účasť na publikačnom výstupe z konferencie (napr. za publikovanie odborného príspevku v zborníku alebo časopise) môže učiteľ požiadať MŠVVŠ SR o udelenie kreditov za tvorivú činnosť pedagóga (bližšie na: https://www.skolskyportal.sk/personalistika/ako-ziskat-kredity-za-tvorivu-cinnost, v danom dokumente nájdete aj detailné info o počte kreditov, ktoré môžete za jeden odborný príspevok získať).

Všetky príspevky budú posúdené redakčnou radou zborníka. V zborníku budú uverejnené len kladne posúdené a odporúčané príspevky. Za recenzovanie, editovanie a publikovanie príspevkov autori neplatia žiaden publikačný poplatok (podmienkou je ale uhradený registračný poplatok za účasť na workshope). Počet príspevkov od jedného autora je limitovaný na 2.

Príspevky prosíme zasielať v slovenskom alebo anglickom jazyku len elektronicky (v doc. a pdf formáte) prostredníctvom on-line formulára (nižšie).

Termín odosielania príspevkov: od 7. 1. 2017 do 31. 1. 2017

Termín doručenia vyjadrenia o publikovaní/nepublikovaní príspevku: 15. 2. 2017

Termín publikovania zborníka: 28. 2. 2017

 

Pokyny pre zasielanie príspevkov do zborníka CLIL2016

Formulár na zasielanie príspevkov a posterov nájdete na tejto stránke nižšie (po pokynoch)

 
  • Svoje príspevky môžete zasielať elektronicky (vo formáte doc a pdf) od 7. 1. 2017 do 31. 1. 2017. Odporúčanú štruktúru príspevku nájdete tu (šablóna v AJ). Do 2-3 dní Vás bude kontaktovať editor zborníka s ďalšími informáciami. Ak do troch dní odozvu od editora zborníka nedostanete, príspevok pravdepodobne "neprešiel" a treba ho poslať opäť.
  • Všetky zaslané príspevky prejdú anonymným recenzným posúdením (double blind peer review). Kladne posúdené príspevky budú následne publikované v e-zborníku CLIL2016 (s ISBN). Podmienkami na publikovanie príspevku v zborníku je: uznaná registrácia autora na workshope CLIL2016 (t.j. zaplatený registračný poplatok) a kladné recenzné posudky recenzentov.

 

CLIL2016: Zaslanie odborného príspevku do zborníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor