New Perspectives on CLIL, Bilingualism and Plurilingualism

Bratislava, 1 December 2016

 

Organisers

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny pedagogický ústav v Bratislave

Európska komisia - zastúpenie v Slovenskej republike

SlovakEdu, o.z. Nitra

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave,

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF Prešovskej univerzity v Prešove

Katedra anglického jazyka a literatúry FF Katolíckej univerzity v Ružomberku,

Hlava, s.r.o., Žilina

Súkromná základná škola, Oravská cesta, Žilina

  

 

a exkluzívny partner

a partneri

 

 

CLIL2016 International Scientific Board

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (Prešov University, Slovakia)

PaedDr. Danica Gondová, PhD. (free-lance teacher trainer)

doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. (Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia)

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (Trnava University, Slovakia)

doc. Zuzana Straková, PhD. (Prešov University, Slovakia)

doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph. D. (University of Hradec Králové, Czech Republic)

CLIL2016 International Organising Board
 

Mgr. Michal Bodorík, PhD. (Catholic University in Ružomberok, Slovakia)

Mgr. Roman Čančinov (Oxford University Press, Slovakia)

Mgr. Martin Isteník (SZŠ Oravská cesta, Žilina)

Ing. Beata Menzlová (ŠPÚ Bratislava, Slovakia)

PhDr. Eva Obžerová (MŠVVŠ SR, Slovakia)

RNDr. Kitti Páleníková, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)

Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. (Prešov University, Slovakia)