Výzvy 2022

Výzvy2022: Zborník abstraktov

Výzvy2022: Zborník abstraktov

Vančová, H. (Ed.) (2023).  Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník abstraktov. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-33-1  
Dôležité termíny:
 • Zasielanie abstraktov príspevkov: do 26. 11. 2022 (vrátane), šablóna-abstrakt

 • Potvrdenie o akceptácii abstraktu: do 30. 11. 2022 (vrátane)

 • Zverejnenie finálnej podoby programu: 2. 12. 2022
 • Publikovanie e-zborníka abstraktov: 5. 12. 2022

 • Konferenčné dni: 5. - 6. 12. 2022
 • Zaslanie príspevku na publikovanie: do 31. 12. 2022 (vrátane) šablóna-príspevok

 • Publikovanie e-zborníka príspevkov: marec 2023

 

Zaslanie abstraktu

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Zaslanie príspevku do zborníka

Zvoľte súbor

Registrácia účastníka

Registrácia účastníkov nie je povinná. Potrebná je len v prípade, že účastník požaduje vystavenie potvrdenia o účasti na konferencii.Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a OZ SlovakEdu

Vás pozývajú na konferenciu

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Vedecké prednášky  a referáty

metodické workshopy pre učiteľov

prezentácie učebných materiálov, programov a aplikácií

5. - 6. december 2022

KAJL PdF Trnavskej univerzity v Trnave

online v MS Teams

bez registračného poplatku

PRO GRAM KONFERENCIE


Hlavné témy konferencie:

 • Vyučovanie cudzích jazykov

 • E-learning a digitálne prostriedky pre jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie

 • Vyučovanie cudzojazyčnej literatúry a kultúry v digitálnom priestore

 • Hodnotenie žiakov v čase kombinovanej a dištančnej výučby

 • Profesijná príprava natívnych a nenatívnych učiteľov cudzích jazykov

 • CLIL, bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

 • Inkluzívne vyučovanie jazykov, podpora žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

 • príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie

 • Súčasný stav a potreba inovácií v cudzojazyčnom vzdelávaní na Slovensku a vo svete

 
Pracovné jazyky konferencie (v abecednom poradí):

primárne: slovenčina a čeština

 

Formy vystúpení
 • plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie + 10 min. diskusia)
 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (poster je potrebné doplniť o zvukový komentár)
Príspevky je možné prezentovať počas živého spojenia v čase konferencie v MS Teams, alebo autor môže zaslať videonahrávku, ktorú prehráme v MS Teams v čase vystúpenia podľa programu.

Konferencia Výzvy2022 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:
 • VEGA 1/0262/21:  Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní
 • KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov
 • VEGA 2/0035/21: Facilitácia transferu rozvoja kritického myslenia do cudzojazyčného vzdelávania

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253