Výzvy2020: Čas miesto konania

Pôvodný termín 22. - 23. máj 2020 bol zrušený kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou Covid-19.

 
Kvôli pandemickej situácii a pravidlám ÚVZ bola konferencia
Výzvy 2020 zlúčená s konferenciou LLCE2020 (10. - 12. december 2020 v Ríme).