Výzvy2020: Čas miesto konania

Termín: 

11.- 12. september 2020
Pôvodný termín 22. - 23. máj 2020 bol zrušený kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou Covid-19.

Miesto:   Vysoké Tatry, hotel Grand

 
 
Dôležité termíny:

Autori:

  • Zaslanie abstraktov príspevkov: do 24. augusta 2020 (vrátane)
  • Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov: do 27. augusta 2020
  • Registrácia účastníkov: do 4. septembra 2020 (vrátane)
  • Zaslanie príspevkov do zborníka: do 11. septembra 2020 (vrátane)
  • Zaslanie príspevkov do časopisov: podľa harmonogramu časopisov
  • Miesto a čas konania konferencie: Vysoké Tatry, hotel Grand, 11. - 12. september 2020
  • Publikovanie e-Zborníka abstraktov (online, s ISBN): do 11. septembra 2020
  • Publikovanie e-Zborníka vedeckých príspevkov, posterov a prezentácií (online, s ISBN): do 31. októbra 2020
 

Publikum:

  • Registrácia účastníkov: do 4. septembra 2020 (vrátane)