Výzvy 2020: Registračné poplatky

 

Orientačné ceny na výpočet registračného poplatku:

- konferenčné materiály = 15,- EUR

- nájom konferenčnej miestnosti a príslušenstva = 25, - EUR á osoba a deň

- zborník abstraktov = 10, - EUR (á 1 abstrakt)

- konferenčný zborník = 35, EUR (á 1 príspevok)

- občerstvenie počas kávovej prestávky = 4,50 EUR (á 1 porcia)

- 3-chodový servírovaný obed v hotelovej reštaurácii = 17,- EUR (á 1 porcia)
 
Registračný poplatok nezahŕňa ubytovanie.
 
 

Registračné poplatky:

A. základná registrácia:    7 EUR

    zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty  účastníka konferencie/autora.

B. rozšírená registrácia: 25 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, 1 x CD zborník abstraktov.

C. Registrácia autorov príspevkov, workshopov alebo posterov: 80 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2 x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku.

C2. Registrácia autorov príspevkov, workshopov alebo posterov - doktorandi: 40 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2 x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku.

D. registrácia autorov virtuálnych príspevkov: 70 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v predloženie príspevku na posúdenie pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

D2. registrácia autorov virtuálnych príspevkov - doktorandi: 40 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

E. registrácia vystavovateľa: 100 EUR (zahŕňa: výstavný priestor, distribúciu reklamných materiálov v konferenčných balíčkoch pre účastníkov, energie, možnosť workshopu pre učiteľov, publikovanie reklamy v tlačenom programe konferencie (max. A4) a v ostatných konferenčných publikáciách (max. A5), 1 CD zborník abstraktov.Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2016/sucasne-vyzvy-2016/

Registračné poplatky:

A. základná registrácia:    7 EUR

    zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty  účastníka konferencie/autora.

B. rozšírená registrácia: 25 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, 1 x CD zborník abstraktov.

C. Registrácia autorov príspevkov, workshopov alebo posterov: 80 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2 x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku.

C2. Registrácia autorov príspevkov, workshopov alebo posterov - doktorandi: 40 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2 x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku.

D. registrácia autorov virtuálnych príspevkov: 70 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v predloženie príspevku na posúdenie pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

D2. registrácia autorov virtuálnych príspevkov - doktorandi: 40 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

E. registrácia vystavovateľa: 100 EUR (zahŕňa: výstavný priestor, distribúciu reklamných materiálov v konferenčných balíčkoch pre účastníkov, energie, možnosť workshopu pre učiteľov, publikovanie reklamy v tlačenom programe konferencie (max. A4) a v ostatných konferenčných publikáciách (max. A5), 1 CD zborník abstraktov.Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2016/sucasne-vyzvy-2016/

Registračné poplatky:

A. základná registrácia:    7 EUR

    zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty  účastníka konferencie/autora.

B. rozšírená registrácia: 25 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, 1 x CD zborník abstraktov.

C. Registrácia autorov príspevkov, workshopov alebo posterov: 80 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2 x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku.

C2. Registrácia autorov príspevkov, workshopov alebo posterov - doktorandi: 40 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2 x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku.

D. registrácia autorov virtuálnych príspevkov: 70 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v predloženie príspevku na posúdenie pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

D2. registrácia autorov virtuálnych príspevkov - doktorandi: 40 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

E. registrácia vystavovateľa: 100 EUR (zahŕňa: výstavný priestor, distribúciu reklamných materiálov v konferenčných balíčkoch pre účastníkov, energie, možnosť workshopu pre učiteľov, publikovanie reklamy v tlačenom programe konferencie (max. A4) a v ostatných konferenčných publikáciách (max. A5), 1 CD zborník abstraktov.Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2016/sucasne-vyzvy-2016/

Registračné poplatky:

Typ registrácie poplatok služby
typ A - základná registrácia - publikum 0,- EUR registrácia účastníkom umožňuje vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy 2020, konferenčný balík, potvrdenie o účasti. Účastník so základnou registráciou nemá zabezpečené konferenčné občerstvenie ani obed. K základnej registrácii vystavovateľa je možné doobjednať nasledujúce konferenčné služby: konferenčné občerstvenie počas prestávky (4,50 EUR á porcia), servírovaný obed v hotelovej reštaurácii (17,- EUR á 1 porcia).
typ B - základná registrácia vystavovateľa 90,- EUR á deň registrácia zahŕňa: výstavný priestor, energie, wifi, uvedenie názvu a loga vo všetkých konferenčných materiáloch a prelinkovanie na webstránke konferencie, bezplatná distribúcia reklamných materiálov v konferenčných balíčkoch pre účastníkov, možnosť bezplatného prezentovania 1 workshopu pre učiteľov, umiestnenie reklamy v e-Zborníku abstraktov a v zborníku príspevkov (publikovaný v Kirsch Verlag, Nemecko), ktorý bude predložený na zaradenie do Web of Science, konferenčné občerstvenie a obed pre jednu osobu.
K základnej registrácii vystavovateľa je možné doobjednať nasledujúce konferenčné služby: konferenčné občerstvenie počas prestávky (4,50 EUR á porcia), servírovaný obed v hotelovej reštaurácii (17,- EUR á 1 porcia).
typ C - registrácia autorov virtuálnych príspevkov 90,- EUR registrácia zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, potvrdenia pre účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN), posúdenie príspevku pre publikovanie posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom multilingválnom zborníku (publikovaný v Kirsch Verlag, Nemecko), ktorý bude predložený na zaradenie do Web of Science, poštové náklady na zaslanie všetkých konferenčných materiálov autorovi.
typ D - registrácia doktoranda, prezentujúceho študenta 90,- EUR poplatok zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy2020, konferenčné občerstvenie počas prestávok, servírovaný 3-chodový obed v hotelovej reštaurácii, tlačený program konferencie, potvrdenia pre účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN),  posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom multilingválnom zborníku (publikovaný v Kirsch Verlag, Nemecko), ktorý bude predložený na zaradenie do Web of Science.
typ E - registrácia doktoranda, prezentujúceho študenta - 2 dni 120,- EUR poplatok zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy2020, každý deň konferenčné občerstvenie počas prestávok a servírovaný 3-chodový obed v hotelovej reštaurácii, tlačený program konferencie, potvrdenia pre účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN),  posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom multilingválnom zborníku (publikovaný v Kirsch Verlag, Nemecko), ktorý bude predložený na zaradenie do Web of Science.
typ F - registrácia prednášateľov, autorov príspevkov, workshopov alebo posterov - 1 deň 120,- EUR poplatok zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy2020, konferenčné občerstvenie počas prestávok, servírovaný 3-chodový obed v hotelovej reštaurácii, tlačený program konferencie, potvrdenia pre účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN),  posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom multilingválnom zborníku (publikovaný v Kirsch Verlag, Nemecko), ktorý bude predložený na zaradenie do Web of Science.
typ G - registrácia prednášateľov, autorov príspevkov, workshopov alebo posterov - 2 dni 170,- EUR poplatok zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy2020, na každý deň konferenčné občerstvenie počas prestávok a servírovaný 3-chodový obed v hotelovej reštaurácii, tlačený program konferencie, potvrdenia pre účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN),  posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom multilingválnom zborníku (publikovaný v Kirsch Verlag, Nemecko), ktorý bude predložený na zaradenie do Web of Science.

    

Spôsob platby:

Registračný poplatok prosíme uhrádzať až po obdržaní elektronickej faktúry bankovým prevodom na účet:

  • názov účtu: SlovakEdu, banka: Vseobecna uverova banka
  • SWIFT code: SUBASKBX
  • IBAN: SK91 0200 0000 0024 6487 9956
  • špecifický symbol: (vpíšte číslo faktúry)

 

Originál faktúry (papierový a podpísaný) bude vložený do konferenčných balíčkov účastníkov dňa 22. 5. 2020 alebo bude na požiadanie zaslaný účastníkovi riadnou poštou ešte pred konferenciou.

 

Zrušenie registrácie

  • Plné vložné (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú, do 22. apríla 2020 (vrátane) po odrátaní bankového poplatku.
  • Po tomto termíne už nebudeme schopní registračný poplatok vrátiť /všetky služby budú objednané).